Oct 22

Tổng hợp tướng ải game ngọa long Không rõ

_Cute , 11:47 , Game , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ
Tổng hợp tướng ải game ngọa long khi clear map

Thục :
- Trương lỗ - Hán trung : map kế cuối được Trương lỗ : skill : buff hồi binh cho đồng đội
- Viên thuật - Huỳnh Dương : map kế cuối được Kỉ Linh : SKill : pháp đánh all

Ngô : .....

Ngụy : ..................Tổng hợp tướng khi đạt mốc uy danh

Thục :
- 15k : Triệu thống skill pháp đánh all
- 23k : Chu Thương Skill thiết bích


Ngô :
- 15k : chưa rõ
- 23k : Trương hoành skill mưu đánh all (mạnh dùng ngon)


Ngụy : chưa rõ
Bài viết số 765 đã được: 3.5/10 (70 Đánh giá)

Bình Luận Qua Facebook
Chia Sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu


 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]